Tarieven en vergoeding door de Zorgverzekeraar

Psychologische hulpverlening

Wij hebben in 2021 contracten met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van de zorgverzekeraar Caresq. Als u bij deze laatstgenoemde verzekeraar een polis heeft, krijgt u een gedeelte van de behandeling vergoed. Vraag hiervoor naar informatie bij uw zorgverzekeraar. Bij de overige verzekeraars wordt de behandeling in zijn geheel vergoed vanuit het basispakket. De behandeling valt daardoor onder het wettelijk eigen risico. Het maakt voor de vergoeding niet uit of u al dan niet een aanvullend pakket heeft.

Ons hulpaanbod valt onder de Generalistische BasisGGZ en wordt onderscheiden in 3 zgn. 'zorgproducten': Kort (overeenkomend met 4 à 5 gesprekken), Middellang (ongeveer 7 à 8 gesprekken) en Intensief (ongeveer 12 gesprekken). De huisarts geeft in de verwijzing een advies over de duur van de behandeling, en in het intakegesprek zullen wij daar eveneens een inschatting van maken. Pas na afloop van een behandeling wordt het zorgproduct in zijn geheel gedeclareerd bij de verzekeraar. Alleen het eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart, wordt aangesproken.
 

Om voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van (een vermoeden van) een stoornis of aandoening volgens de DSM-5, het psychodiagnostisch handboek. De huisarts (of praktijkondersteuner bij de huisarts) maakt in eerste instantie een inschatting hiervan en zal u naar ons doorverwijzen als hier sprake van is. Hulp bij aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problemen (waaronder burn-out) en relatieproblemen, wordt niet meer vergoed. Wij kunnen u hier uiteraard nog steeds bij helpen, maar de kosten zijn dan voor eigen rekening

 

Indien de behandeling niet (meer) bij de zorgverzekering gedeclareerd kan worden, geldt het particuliere tarief. Dit heet dan 'overig zorgproduct (OZP)'. Bij individuele behandeling is het tarief € 105,- (per consult van 45 minuten +15 minuten administratie). Uiteraard bespreken we dit altijd vooraf met u. Zie voor meer informatie het document Behandeltarieven en betalingsvoorwaarden.

 

Afspraken kunnen minimaal 24 uur tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering korter dan 24 uur, wordt het consult in rekening gebracht. Hiervoor geldt een tarief van € 40,-
 

Coaching

Voor coaching geldt het particuliere tarief van € 105,- (excl. BTW) per consult van 45 minuten.

 

 
© 2021 Websites & Zo