Welkom

op de website van Focus, praktijk voor psychologische hulpverlening en coaching. De praktijk is gevestigd in de wijk Reeshof te Tilburg. Wij verlenen psychologische zorg voor volwassenen vanaf 18 jaar binnen de Generalistische Basis GGZ, en coaching voor werk- en privé-vraagstukken.

Belangrijk bericht betreffende Coronavirus:
Wegens toegenomen besmettingsdreiging en aangescherpte overheidsadviezen hebben wij besloten om vanaf 16 maart in elk geval t/m 11 mei geen face-to-face-sessies te hebben. Om de continuïteit in de behandelingen te waarborgen maken we gebruik van telefonische consulten of (beveiligd) videobellen, in overleg met de individuele cliënt. Er vinden dus geen gesprekken meer plaats op de praktijk. Bij vragen, neem contact op met uw behandelaar, of via info@focuspsychologie.nl.
Zie ook de actuele aanwijzingen van het RIVM

Onze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar, en vallen onder de basisverzekering (houd rekening met uw eigen risico, zie vergoedingen). Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing van uw huisarts nodig.
 

Op dit moment (19-5-2020) hebben we een wachttijd van ongeveer 3 weken. 
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons als zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Vacature voor GZ-psycholoog
Binnen onze praktijk hebben we ruimte voor een freelance GZ-psycholoog. Meer informatie vind je hier

Klanttevredenheid: sinds 2015 meten wij in welke mate onze cliënten tevreden zijn over hun behandelaar en behandeling in onze praktijk, middels de CQ-index. We hebben daarmee de volgende resultaten behaald (gemiddelde 'rapportcijfers' over een heel jaar): in 2015 -> 8,8 , in 2016 -> 8,9 (79 reacties), in 2017 -> 9,2 (77 reacties), in 2018 -> 9,1 (90 reacties) en in 2019 -> 9,0 (53 reacties). Wij zijn er trots op dat onze cliënten ons zo positief waarderen en blijven ons best doen om deze kwaliteit te leveren.Specialisatie binnen praktijk Focus:
 

Oncologie Team Gezondheidscentrum Forum
Wij geven specialistische psychosociale begeleiding bij het omgaan met de gevolgen van kanker (en chronische ziekten). Samen met de huisarts, gespecialiseerde fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtiste werken we binnen ons gezondheidscentrum aan optimale zorg voor oncologische patiënten. Vraag gerust naar meer informatie.


Pilot: behandeling aanpassingsstoornis bij of na kanker
Vanaf 1 maart 2018 is een 2-jarig landelijk onderzoek gestart naar de behandeling van aanpassingsstoornis na kanker. Aanpassingsstoornis is de naam voor lichte tot matige verwerkingsproblemen. Deze kan ontstaan doordat de (behandeling van) kanker een behoorlijke aanslag kan zijn op iemands veerkracht: je kunt de problemen dan niet goed meer aan of overzien. 
Aanpassingsstoornis wordt vanaf 2012 niet meer door de zorgverzekeraar vergoed. Om de juiste behandeling toch beschikbaar te maken voor kankerpatiënten, is deze 2-jarige pilot opgezet. 
Met een verwijsbrief van de huisarts, wordt de behandeling van aanpassingsstoornis volledig vergoed (door het IKNL). Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Onze praktijk heeft de benodigde deskundigheid in huis en doet mee aan deze pilot. Vraag gerust naar meer informatie.                            


        

 

            
 
                      

                                   

 
© 2020 Websites & Zo