Hoe verloopt het behandeltraject?

 

Aanmelding

Nadat u bij uw huisarts uw klachten hebt besproken en deze heeft u verwezen naar de basis-GGZ, kunt u zich via onze website aanmelden. We bekijken uw aanmelding en nemen bij vragen of onduidelijkheden contact met u op. Helaas zult u in de meeste gevallen een tijd moeten wachten en plaatsen we u op onze wachtlijst. In sommige gevallen is de wachtlijst helaas gesloten vanwege een te groot aantal wachtenden. U kunt zich in dat geval niet aanmelden.

Intakegesprek en indicatiestelling

Zodra u kunt starten, beginnen we met de intake, bestaande uit het invullen van een (beperkt) aantal vragenlijsten en een of twee intakegesprekken. Daarin kunt u uw klacht uiteenzetten en zullen wij vragen naar achtergrondinformatie die nodig is om uw klachten goed te begrijpen. Tijdens de intake zullen we ook beoordelen of de indicatie juist is: bent u bij ons op de juiste plaats voor uw behandeling (namelijk kortdurend, klachtgerichte behandeling binnen de Generalistische BasisGGZ).

Behandelplan en behandeling

Direct na de intake, gaat u bij dezelfde therapeut verder met uw behandeling. Er zal eerst samen met u een behandelplan worden opgesteld, waarin de diagnose, uw doelstellingen en de in te zetten behandelvorm met u worden besproken. Hierna zullen vervolgafspraken met u worden gepland, waarin we gaan werken aan de gestelde doelen.

Afsluiting

Als uw behandeldoelen zijn bereikt, sluiten we de behandeling af. Er wordt een eindrapportage gemaakt voor uw huisarts, die na uw akkoord zal worden verzonden naar de huisarts. Soms kan blijken dat er een vervolgbehandeling nodig is. Samen met u kijken we dan wat er nodig en mogelijk is en zullen wij zorgen voor een verwijzing en overdracht naar een volgende behandelaar of zullen we u hiervoor terug verwijzen naar uw huisarts. Uw dossier wordt vervolgens gesloten en gedurende 20 jaar bewaard.

Uw behandeling kan ook online (via beeldbellen) plaatsvinden

Bespreek dit bij uw aanmelding, dan kunnen we hiermee rekening houden in de planning.