Voor wie?

Mensen komen bij ons met zeer uiteenlopende vragen of problemen, zoals bijvoorbeeld:

 • Niet lekker in je vel zitten, somberheid, depressieve gevoelens
 • Stemmingswisselingen, woede-uitbarstingen
 • Onzekerheid, angst, paniekgevoelens, hyperventilatie
 • Overmatig controleren, dwanghandelingen
 • Veel piekeren en je zorgen maken, slecht slapen
 • Voor een moeilijke keuze staan, of moeite met keuzes maken
 • Verwerken van een verlies, ziekte of andere ingrijpende gebeurtenis
 • Problemen op school of werk, aandacht- en concentratieproblemen, motivatieproblemen
 • Problemen in het omgaan met anderen, niet voor jezelf op durven komen
 • Weinig zelfvertrouwen of negatief zelfbeeld
 • Je eenzaam voelen
 • Overspannenheid of burn-out verschijnselen
 • Onverklaarde lichamelijke klachten
 • Relatieproblemen
 • Opvoedingsvragen
 • Omgaan met (de gevolgen van) kanker

Naast volwassenen en (echt-)paren werken wij ook veel met jongvolwassenen (vanaf 18 jaar). Doordat we zaken niet onnodig zwaar maken en aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, voelen zij zich gesteund en op hun gemak. Als jongvolwassene krijg je bij ons de ruimte om je eigen mening en inzichten te onderzoeken. We kijken samen waarom bepaalde dingen niet lopen en hoe het op een andere manier wél kan werken. Heel praktisch dus.

 

Mocht u met een andere vraag of probleem zitten, en u weet niet of u daarvoor bij ons terecht kunt, neem dan contact op. Dan kijken we wat er mogelijk is. Mochten wij u zelf niet kunnen helpen, dan kunnen we meedenken waar u dan wellicht wél terecht kunt.

 

Hoe verloopt het behandeltraject?


Aanmelding
Nadat u bij uw huisarts uw klachten hebt besproken en deze heeft u verwezen naar de basis-GGZ, kunt u zich via onze website aanmelden. We bekijken uw aanmelding en nemen bij vragen of onduidelijkheden contact met u op. Helaas zult u in de meeste gevallen een tijd moeten wachten en plaatsen we u op onze wachtlijst.

Intakegesprek en indicatiestelling
Zodra u kunt starten, beginnen we met de intake, bestaande uit het invullen van een (beperkt) aantal vragenlijsten en een of twee intakegesprekken. Daarin kunt u uw klacht uiteenzetten en zullen wij vragen naar achtergrondinformatie die nodig is om uw klachten goed te begrijpen. Tijdens de intake zullen we ook beoordelen of de indicatie juist is: bent u bij ons op de juiste plaats voor uw behandeling (namelijk kortdurend, klachtgerichte behandeling binnen de Generalistische BasisGGZ).

Behandelplan, en behandeling
Direct na de intake, gaat u bij dezelfde therapeut verder met uw behandeling. Er zal eerst samen met u een behandelplan worden opgesteld, waarin de diagnose, uw doelstellingen en de in te zetten behandelvorm met u worden besproken. Hierna zullen vervolgafspraken met u worden gepland, waarin we gaan werken aan de gestelde doelen.

Afsluiting
Als uw behandeldoelen zijn bereikt, sluiten we de behandeling af. Er wordt een eindrapportage gemaakt voor uw huisarts, die na uw akkoord zal worden verzonden naar de huisarts. Soms kan blijken dat er een vervolgbehandeling nodig is. Samen met u kijken we dan wat er nodig en mogelijk is en zullen wij zorgen voor een verwijzing en overdracht naar een volgende behandelaar of zullen we u hiervoor terug verwijzen naar uw huisarts. Uw dossier wordt vervolgens gesloten en gedurende 20 jaar bewaard.
 

Welke therapievormen?


We werken met inzichten uit verschillende therapieën. De werkzaamheid ervan is wetenschappelijk bewezen.  Hieronder volgt een korte uitleg over enkele therapievormen die we gebruiken.

 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Op dit moment de meest gebruikte therapievorm binnen de psychologie. Deze methode is gericht op het veranderen van uw gedachten en gedrag, waardoor u zich ook anders (beter!) gaat voelen. U leert hier hoe u uw eigen gedachten kunt beïnvloeden en hoe u anders met lastige situaties kunt omgaan.

 

Interpersoonlijke therapie (IPT)

Deze therapie voor depressie legt de nadruk op de interpersoonlijke contacten van u als cliënt. Interpersoonlijke factoren, zoals verlies, rolverandering of conflict, kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een depressie. Ook kan de depressie leiden tot problemen met anderen. In IPT besteden we aandacht aan het verwerken van een verlies, of het zoeken naar voor u juiste interpersoonlijke contacten.


EMDR
EMDR staat voor: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Aanvankelijk is EMDR ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van de behandeling worden toegepast.
Voor meer informatie, zie www.emdr.nl.

Acceptatie en commitment therapie (ACT)

Dit is een therapie die u leert omgaan met de problemen in het leven. Wetende dat die er altijd (groot of klein) zullen zijn. U leert accepteren wat u niet kunt veranderen, en daarnaast gaat u kijken naar wat waardevol en goed is in uw leven. U gaat de focus richten op wat voor u belangrijk is. In de naam ACT komen de drie stappen in deze benadering terug: A (Accepteer) gedachten en gevoelens, C (Choose): kies richting en koers, en T (Take action): onderneem actie en zet stappen om je verlangde doel te realiseren.

 

Oplossingsgerichte therapie

Deze benadering gaat er van uit dat u zelf het best weet wat goed voor u is. We gaan in de therapie uw eigen probleemoplossende vermogen inzetten. De taak van de therapeut ligt in het stellen van de juiste vragen om u op het spoor van de oplossing te brengen, i.p.v. het spoor van het probleem. Deze therapie werkt erg goed voor je zelfvertrouwen en u krijgt meer zicht op uw eigen kwaliteiten en sterke kanten.

 

Mindfulness

Mindfulness betekent: ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’, met je aandacht aanwezig zijn. Het is de tegenhanger van: ‘dingen op de automatische piloot doen’, de dingen doen zonder dat je er bewust van bent. Je kunt bezig zijn met het één en in je hoofd druk zijn met plannen, zorgen, herinneringen, analyses, enz. Je denken is dan bezig met wat gaat komen of wat is geweest, maar is niet bij wat er hier en nu is. Je gedachten brengen je automatisch op ‘ingesleten sporen’, je herhaalt jezelf in denken, voelen en doen. Zo houd je gedrag in stand zonder dat je dat weet en wilt. Mindfulness brengt je terug in het moment, en kan je helpen deze automatismen te doorbreken. Je krijgt dan ruimte om andere keuzes te maken.

 

 

 

 
© 2022 Websites & Zo